En kortfilm om den manuella klockringningen i Vårkumla kyrka. Den är gjord av Robin Gullbrandsson på Västergötlands Museum 2021.