Från början var hela Backgården ett halvt skattehemman.
Vid lagaskifte 1841 var Backgården fortsatt endast en gård, vilken då var kallat Backgården 4:1. Sedan delat i flera delar.
Bostadshus från 1926. Bostadshuset avstyckat. Marken och ladugården ingår i Backgården 4:5. I boken ”Sveriges bebyggelse” kan man utläsa följande om gården: 8,9 ha. 3,5 ha åker. Till släkten omkring 1874. Hus i trä från 1926. 3 rum, 1 kök. Restaurerad och moderniserad 1950. Ekonomibyggnad i sten från 1950 för 3 hästar och 10 nötkreatur.

Flygfoto från omkring 1990.
Backgården 4:3 till vänster och 4:4 till höger.