Vårkumla socken består av fyra roten; Vårkumla rote, Vårskäls rote, Axtorps rote och Hallestorps rote.
På denna sidan har vi sammanställt information och fotografier från respektive gård, sorterat under den rote gården tillhör.
Se kartan nedan för geografisk indelning mellan Vårkumlas roten.
Välj sedan efter rote för att komma till lista över gårdar.

Karta över vårkumla socken med indelning av roten

Vårkumla rote

Vårskäls rote

Hallestorps rote

Axtorps rote