Från början var hela Backgården ett halvt skattehemman. Vid lagaskifte var Backgården fortfarande endast en gård, kallat Backgården 4:1. Sedan delat i flera delar.
Laga skifte med rätt till kvarboende. Backgården 4:5 är den som ligger på ursprunglig plats. I boken ”Sveriges bebyggelse” från kan man utläsa följande om gården: 22,4 ha. 12 ha åker. Förvärvad 1932. Hus i trä från okänt år med 2 rum, 1 kök och en hall. Restaurerat 1902. Ekonomibyggnad i sten från 1950 för 4 hästar och 18 nötkreatur.
Ägarna i Backgården har under åren förvärvat skogsarealen från Skattegården Vårkumla, Nolgården 6:2 och Korsgården. Därtill åkermarken från Stränggården och sedan länge marken till Backgården 4:3 och Backgården 4:4. Total areal är nu ca 113 ha.

Foto Anders Karlsson från 1926.
Foto från 2000.