Lillegården (Vårkumla 3:1) var ett fjärdedels hemman. Laga skifte 1841 med rätt till kvarboende. I boken ”Sveriges bebyggelse” från 1955 beskrivs gården på följande vis:
33,5 ha. 10 ha åker, 23,5 ha skog mm. Till släkten omkring 1885. Hus i trä från omkring 1885. 2 lägenheter, 5 rum, 2 kök. Restaurerad och moderniserad 1953. Ekonomibyggnad i sten för 4 hästar och 10 nötkreatur.

Vid Anders Johanssons begravning 1906.
Foto av Anders Karlsson från 1926
Lillegården på 1940 eller 1950 talet.
Lillegården på 1940 eller 1950 talet.
Lillegårdens gamla ladugård.
Flygfoto över Lillegården från omkring 1990.
Foto från 2000.