Från början ett helt frälsehemman. Ägdes vid 1600-talets slut av Anders Björnsköld.
Delat i två delar på 1800-talet. Denna delen är den som i folkmun kallas ”Vårdéns” och den som ligger på ursprunglig plats.
Laga skifte 1841 med rätt till kvarboende. Huset avstyckat sedan ca 2020. Marken tillhör Korsgården och Backgården.
Ur boken ”Sveriges bebyggelses” från 1955 kan man utläsa följande om gården: 31,2 ha. 12 ha åker och 19,2 ha skog. Släktgård från 1820, förvärvad 1948. Hus i trä från omkr. 1860, 2 lägenheter, 6 rum, 2 kök, 2 hallar. Ombyggd och moderniserad 1950-54. Ekonomibyggnad av sten och trä från 1951 för 4 hästar och 26 nötkreatur.

Foto från okänt år.
Foto från okänt år.
Foto från okänt år.
Foto från 2000.