Från början var Nolgården ett helt frälsehemman. Under 1800-talet delat i två delar.
Denna delen tillkom senare och är den som i folkmun kallas ”Arvida”. I boken ”Sveriges bebyggelse” från 1955 kan man läsa följande om gården: 19,6 ha. 9 ha åker och 10,6 ha skog mm. Till släkten 1899, förvärvad 1925. Hus i trä från omkring 1860. 4 rum, 1 kök. Restaurerad 1949. Ekonomibyggnad från 1948 för 5 hästar och 18 nötkreatur.

Foto från okänt år
Foto från 2000.