Skattegården (Vårkumla 2:3) var ett helt skattehemman. Laga skifte 1841 med utflyttningsskyldighet. Då var gården i tre delar. Lars Persson ägde denna del som var 1/2 mantal. Detta är den enda Skattegården i Vårkumla rote som blev bebyggd efter laga skifte. I boken ”Sveriges bebyggelse” kan man läsa följande om gården: 40 ha. 14 ha åker och 26 ha skog m.m. Förvärvad 1933. Hus i trä från 1917 med 4 rum och 1 kök. Restaurerad 1948. Stall i trä från 1915 för 5 hästar. Ladugård i sten från från omkring 1850 för 16 nötkreatur. Ladugården restaurerad 1937. Gården är sedan början av 2000-talet avstyckad för att nu bestå av 11 ha. Skogsmarken ingår i Backgården 4:5 och en stor del av åkermarken ingår i Stommen. Omkring 2020 uppfördes ytterligare ett bostadshus på gården.

Nya huset år 1917 eller 1918.
Östra flygen år 1917 eller 1918.
Foto Anders Karlsson från 1926/27.
Foto från 2000.