Stränggården (tidigare Vårkumla 1:1, numera Sundet 1:2) var ett tre fjärdedels skattehemman. Laga skifte 1841 med rätt till kvarboende.
Hus från ca 1890. Gården såldes och styckades av 1999. Gården köptes av ägarna i Sundet och all mark inklusive ladugård lades till Sundets mark. Hus och uthus såldes och styckades av. Efter att ägarna i Backgården köpt Korsgården gjordes ett byte av åkermarken. Stränggårdens åkermark ingår därmed i huvudsak i Backgården 4:5 och skogen ingår i Sundet 1:1. I boken ”Sveriges bebyggelse” från 1955 kan man bland annat läsa följande om Stränggården: 50,3 ha. 17 ha åker och 33,3 ha skog mm. Släktgård från 1848, förvärvad 1930. Hus från omkring 1890. Två lägenheter med 6 rum och 2 kök. Restaurerat 1934, 1939, 1950. Ombyggt och moderniserat 1950. Ekonomibyggnad i sten och trä för 7 hästar och 20 nötkreatur.

Foto från okänt år
Foto från okänt år
Flygfoto från 1990 med Stränggårdens ladugård centralt i fotot.
Foto från 2000.