Vårskäls rote var liksom Vårkumla rote en samlad by med alla gårdar tätt belagda. I Axtorps och Hallestorps roten var gårdarna delvis mer utspridda redan före laga skifte.
Vårskäls rote har redan sedan första kartan från 1600-talet bestått av 9 gårdar. Många av dessa gårdar har under årens lopp blivit delade i flera mindre delar.

Vårskäls by längst till höger på kartan från 1645.
8.Skattegården Vårskäl
9.Grevagården
10.Hulegården
11.Nolgården Vårskäl (då kallad Lilla Skattegården)
12.Lillegården
13.Gärdet (då även kallat Backgården)
15.Västerbo
16.Västerbo (även kallat Lilla Västerbo eller Västgötagården)
17.Sundet
Vårskäls by vid storskiftet 1818.
H. Skattegården Vårskäl
I.  Hulegården  
K. Gärdet 
L. Västerbo 
M. Västgötagården (Lilla Västerbo)
N. Sundet
O. Nolgården Vårskäl
P. Lillegården
Q. Grevagården

Skattegården
Nolgården Vårskäl
Gärdet (Prästgården)
Hulegården
Hulegården
Grevagården
Lillegården
Sundet
Västerbo
Lilla Västerbo (Västgötagården)