Vårkumla Hembygdsförening medlemsbrev 15/2 2021 

Vid styrelsens möte den 21/1 2021, beslutades det att p.g.a. den rådande coronapandemin flytta årsmötet till någon gång i maj, då vi kanske kan genomföra årsmötet utomhus?

Kallelse skall delges medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet. Motioner och förslag från medlemmar till årsmötet skall ha inkommit skriftligen till styrelsen senast 10 dagar föra årsmötet.

Föreslagna utomhusaktiviteter första halvåret 2021: Tipspromenad, Torpvandringar, påbörja projektet vandrings/cykelleder och Midsommarfirande.

Ni som har möjlighet titta in på varkumla.se för information. Vi kallar även via SMS till våra aktiviteter.

/ Väl mött Styrelsen