Vårkumla Hembygdsförenings årsmöte

Måndagen den 24 februari kl. 19.00

Hjärtligt välkommen!