Hej Hembygdsvänner! 

Ett tungt år är nu slut och vi behöver tyvärr förbereda oss för fortsatta restriktioner med anledning av Coronapandemin även nästkommande år.

Tyvärr har vi varit tvungna att ställa in alla aktiviteter utom årsmötet. Styrelsen har haft ett antal möten för att behandla aktuella frågor. Torpinventeringsgruppen har varit aktiv och resultatet får vi se till våren, då vi hoppas på att kunna göra några torpvandringar. Redan nu kan man gå in på varkumla.se/torpinventering och läsa om torpen. Vi har även planerat för vandringsleder och cykelleder med information om sevärdheter ”Från forntid till nutid”.

Ansökan till Boverket om medel till handikapptoalett, avlopp och vatten i Hembygdsgården har skickats in, ett stort tack till Bengt i Kinnarp för all aktiv hjälp. Vi hoppas på bättre lycka denna gång.

En Barn och Ungdomskommité har startat upp. Tanken är att barnen och ungdomarna ska få en viktig roll i vår verksamhet .

Ännu vet vi inte hur vi ska lösa årsmötet 2021, ni som har möjlighet kan hålla er uppdaterade på hemsidan. 

Med full respekt för Coronavirus önskar vi i styrelsen för Vårkumla Hembygdsförening er alla en lugn och fridfull jul och nyårshelg så hörs vi igen under år 2021 

/ Styrelsen