Årets aktiviter och datum för dessa är p.g.a Coronapandemin ännu ej spikade.