Bildspelet ”Vårkumla – då och nu”

Bilderna i bildspelet om Vårkumla är tagna med ca 80 till 100 års mellanrum. Den äldsta bilden är från 1899 av en okänd fotograf. Runt 1918 tog Gunnar Vårdén från Vårkumla många bilder på folk och gårdar runt om i bygden. 1926 och 1927 kom Anders “all världens” Karlsson till byn för att dokumentera så gott som alla gårdar i socknen. Hans signum var att placera ett kort på boningshuset överst och undertill ett panorama över hus och gård.

Det är dessa bilder som utgör grunden till bildspelet. År 2008 letade jag upp platserna där bilderna en gång togs för att ta nya bilder. Vad har hänt under dessa 100 år med gårdarna och landskapet? Känner man igen sig? Kan man känna tidens gång genom ett antal ögonblick från då och nu?

Välkommen på en 100 år lång resa genom Vårkumla, Kristian Jensen

Film om klockringningen i Vårkumla

En kortfilm om den manuella klockringningen i Vårkumla kyrka. Den är gjord av Robin Gullbrandsson på Västergötlands Museum 2021.

En kortfilm om den manuella klockringningen i Vårkumla kyrka. Den är gjord av Robin Gullbrandsson på Västergötlands Museum 2021.