Denna sida är under uppbyggnad. Under år 2021 kommer vi här att utöka informationen om torpen i Vårkumla socken och vid varje torp kommer det att komma upp nya skyltar.

Torpinventeringen bygger på de uppgifter som togs fram vid torpinventeringen runt år 1980. En del är tillagt år 2020-21. Vissa uppgifter är hämtade från Kinneveds hembygdsförenings hemsida:  Klicka här

Ytterligare uppgifter om de indelta soldaterna kan sökas i Centrala soldatregistret: Klicka här


1 Ryttartorp 124 Vallekulla (under Slättäng).

Här låg en gång ett torp, vet du mer? Hör gärna av dig till Vårkumla Hembygdsförening.


2 ”Rappes” i folkmun

Soldattorp (under Grännarp tillsammans med Bredegården i Smula).

Skaraborgs regemente, soldat nr 917. Siste soldat Karl Karlén (1885 – 1904), f 1872, d 1959. Hustru: Hilda Josefina, f Waneberg, f 1875, d 1965. De fick en dotter och två söner. 

Nedlagt år 1904. GPS-koordinater: 58.0807609, 13.6177267


3 ”Åbergs” i folkmun. Solhögen (under Billsholmen med St Bergsgården i Smula). 

Soldattorp.

Skaraborgs regemente, soldat nr 919. Siste soldat Alfred Åberg (1896 – 1907), f 1873, d 1932. Hustru Ada Sofia, f Karlsdotter, f 1863, d 1949. Fyra barn fanns i hushållet under dessa år.

Huset flyttat till Vårkumla Backgården 4:4 1906. Rivet 2023.
GPS-koordinater: 58.0816719, 13.6172285

”Åbergs” efter flytten. Okänt år.
Gravstenen på Vårkumla kyrkogård återfinns i kvarteret till höger om kyrkogårdsporten.

4 Granslund. Backstuga (under Grännarp)

Sista boende: Johannes Andersson, f 1828, d 1874. Hustru: Johanna Svensdotter, f 1832, d 1922. De fick fem döttrar. Johanna omgift 1877 med Karl Andersson, f 1828, d 1913.

Stugan nedplockad och såld i olika poster 1917. GPS-koordinater: 58.0833399, 13.6160433

Granslund. Okänt år.

5 ”Gran-Annas” i folkmun

Granlyckan eller Granelund (under Grännarp). Ryggåsstuga från okänt år.

Sista boende Anna Andersdotter Gran (Gran-Anna), f 1844, d 1936. Hennes fars styvfar Petter Gran var soldat (1790 – 1805) på soldattorpet ”Rappes” (under Grännarp).

Gran-Anna var textilkonstnärinna och vävde strumpeband och vackra chemisetter i starka färger. En chemisette är ett falskt skjortbröst, som skymtade i urringningen i männens frackar.

Länk till tidningsartikel om Gran-Anna GP 18/10-2012: Klicka här

GPS-koordinater: 58.0825408, 13.6137976

Anna Andersdotter Gran med besök framför ”Gran-Annas”. Okänt år.
Graven på Vårkumla kyrkogård återfinns i kvarteret till vänster om kyrkogårdsporten.

6 Här låg en gång ett torp, vet du mer?

Hör gärna av dig till Vårkumla Hembygdsförening.


7 ”Måla-Karla” i folkmun. Höjentorp. Backstuga (under Grännarp).

Sista boende: Karl Mårdberg, f 1851, d 1931. Hustru: Sofia Charlotta Johansdotter, f 1852, d 1891. De fick fyra söner och en dotter. Karl Mårdberg omgift 1893 med Amanda Charlotta Persdotter, f 1864, d 1946. De fick tre söner. Karl Mårdberg var vagnmakare, snickare och daglönare i Grännarp.

Klicka på länken och få mer information om Måla-Karla, hans familj och liv: Historien om Målakarl

Graven på Vårkumla kyrkogård är sedan många år borttagen och existerar inte officiellt. Den låg till höger om Våhlins grav i kvarteret till vänster om kyrkogårdsporten. Någon har senare planterat en perenn, en kärleksört, för att markera var graven legat.

Huset rivet ca 1935. GPS-koordinater: 58.0880317, 13.6140246


8 ”Hektera” i folkmun. Soldattorp (under Axtorp).

Skaraborgs regemente, soldat nr 918. Siste soldat: Carl Hektor (soldat 1869 – 1901), f 1850, d 1931. Hustru: Maria Josefina Isaksdotter, f 1852, d 1878. De fick en son och två döttrar. Carl Hektor omgift 1879 med Gustava Mårdberg, f 1850, d 1934. De fick fyra döttrar och tre söner.

Upphört som soldattorp 1903. Carl Hektor blev sedan torpare och han och hustrun bodde kvar på Lugnet så länge de levde. Huset flyttades senare till Göteve.

Var Carl Hektor oäkta son till Carl XV? Om Carl Hektor

Gustava och Carl Hektor. Fotot troligen taget i samband med bröllopet 1879.
Carl Hektors tjänstgöringsintyg efter avslutad tjänst som indelt soldat 1901.
Carl Hektor som postiljon.
Carl och Gustava Hektor framför torpet. Sent 1920-tal.
Graven på Vårkumla kyrkogård återfinns i kvarteret till vänster om kyrkogårdsporten.

9 ”Hellgrens” i folkmun. Soldattorp (under Gärdet, Prästgården Vårkumla, även under Lillegården Lagerstorp och Lillegården Svenstorp, de två sista i Kinneved).

Två av de senast boende: 1) Alfred Eng (soldat 1873 – 1888) f 1852, d 1943, vars son Karl Eng blev smed på Hagaborg. 2) Klas Hellgren (korpral 1890 – 1960, hela 71 års tjänst), f 1867, d 1960. Den senare gift med Gerda Matilda Karlsdotter, f 1862, d 1922. De fick tre döttrar och en son.


Foto av Anders Karlsson, 1926.


10 ”Björkesas” i folkmun. Soldattorp Björkes (under Axtorp Skattegården). 

Namnet ”Björkesas” kommer från soldaten Adam Larsson Björk på soldattorpet Lugnet, vilken var gift med Kristina Karolina Björk.

Sista boende: Kristina Karolina Björk, f Löfgren, f 1825, d 1909. Hon bodde här tillsammans med dottern Anna Maria, f 1860, d 1891. De kom hit efter mannens död ca 1870 från soldattorpet Lugnet under Axtorp (även under Klockargården, Luttra).

Nedlagt ca år 1910. GPS-koordinater: 58.0833399, 13.6160433


11 ”Backa-Tildas” i folkmun. Torp (under Axtorp Skattegården).

Näst sista boende: Gustav Andersson, f 1830, d 1911. Han hade två döttrar och två söner, alla födda i Slöta. Äldsta dottern Anna Matilda Gustavsson (Backa-Tilda), f 1856, d 1941, var den sista boende.

Stället nedlagt år 1944. GPS-koordinater: 58.082752, 13.601259


12 Horsabacken (Hallmanslund). Backstuga under Gärdet Prästgården. 

Sista boende: Gustav Svensson, f 1832, d 1921. Hustru: Maria Margareta Larsdotter, f 1838, d 1913.   

Stället nedlagt år 1921. GPS-koordinater: 58.083223, 13.599522

Hörsägen: Här satt komministern i prästgården, Sven Hallman, när han drog sig undan världen och filosoferade över livet, som han enligt uppgift inte fick ihop. Namnet Hallmanslund skulle kunna komma därav.

Sven Hallman var komminister i Kinneveds pastorat under åren 1901 – 1913 med stationering i Vårkumla. Han var den siste komministern, som bodde i prästgården i Vårskäl.

Sven Hallman till höger (1870 – 1951).

13 ”Våhlins” i folkmun. Soldattorp (under Hallestorp). 

Vestgöta regemente, soldat nummer 122. 

Siste soldat: Karl Johan Våhlin (omkring år 1900), f 1865, d 1943. Hustru: Anna Matilda Johans-dotter, f 1859, d 1897. De fick tre söner och två döttrar.

Karl Johan Våhlin omgift 1907 med Anna Kristina Pettersson, f 1876, d 1958. Med andra hustrun fick Våhlin två döttrar. 

Förre kyrkvaktmästaren i Vårkumla kyrka, Elon Larsson, har berättat, att Våhlins grav låg till vänster innanför kyrkogårdsporten med tre kullar utan sten. Den är numera borttagen. Äldre Vårkumlabor minns säkert graven fortfarande. Våhlin ligger här begravd tillsammans med andra hustrun. 

De två yngsta döttrarna skötte graven. Den ena cyklade från Falköping, den andra åkte buss till Kinnarp och gick därifrån. De kunde vara på kyrkogården nästan en hel dag.

Våhlins är det ställe, där Åke och Anna-Lena Samuelsson bor idag. Det gamla torpet står kvar på tomten.


14 Njupet. Torp (under Hallestorp). 

Näst sista boende: Daniel Johansson, f 1846, d 1889. Hustru: Charlotta Larsdotter, f 1839, d 1928. De fick tre döttrar och en son.Familjen flyttade till Bjurum 1881.

Sista boende (ca 1887 – 1888): Frans Edvin Josefsson, f 1860. Hustru: Maria Helena Johansdotter, f 1859. De fick en dotter. Uppgifter om dödsår saknas, eftersom familjen 1888 emigrerade till USA.


15 ”Klasa” i folkmun. Stretafors.

Sista boende: Klas Larsson, f 1871, d 1944. Hustru: Anna Britta Mårdberg, f 1861, d 1943. Hon hade tidigare en son. Paret fick tillsammans fyra döttrar och en son. De flyttade till Karleby 1933.

Stället nedlagt år 1933. Jordkällaren finns ännu kvar.

Stretafors. Okänt år.

16 Lurås. Torp (under Glaskulla). 

 Sista boende: Gustav Berg, f 1808, d 1901. Hustru: Gustava Apelgren, f 1804, d 1889. De fick två döttrar.

Stället nedlagt år 1906.


17 Gransberg. Soldattorp (under Glaskulla). 

Vestgöta regemente, soldat nr 123.

Siste soldat (1884 – 1888): Svante Grahn, f 1862, d 1943. Hustru: Ada Olivia Gustavsdotter, f 1862, d 1938. De fick två döttrar och två söner. Familjen flyttade till Börstig 1892.

Sista boende (arrendator från 1888, ägare från 1914): Per Alfrid Svantesson, f 1858, d 1920. Hustru: Emma Charlotta Karlsdotter, f 1859, d 1901. De fick två döttrar och en son. Efter första hustruns död omgift med Justina Elisabet Alm, f 1880, d 1944. De fick två döttrar. 

Soldattorpet nedlagt år 1933.

GPS-koordinater: 58.092458, 13.5628397


18 ”Inga-Stina Melléns” i folkmun. Torp (under Brandstorp).

Sista boende: Inga Kristina Mellén, f Andersdotter, f 1850, d 1909. Gift med Gustav Mellén, f 1846, d 1897. De fick fyra döttrar och tre söner. Efter makens död fick hon ytterligare en son.

Stället nedlagt år 1907.


19 ”Sme´s-Tildas” eller ”Tilda på Tån” i folkmun. Backstuga (under Grevagården).

Sista boende: Matilda Josefina Gustavsson, f 1859, d 1938, sömmerska. Fadern var smed, därav namnet Sme´s-Tilda.

Stället nedlagt år 1939.

Graven på Vårkumla kyrkogård är numera igenlagd. Den låg i kvarteret till vänster från kyrkogårdsporten räknat – i fjärde raden lite till vänster om Anna Grans grav.

Matilda Josefina Gustavsson framför ”Sme´s-Tildas”. Okänt år.

20 Tån. Backstuga (under Grevagården).

Sista boende: Anna Lisa Larsdotter, f 1835, d 1900. Hon bodde i stugan med sin ensam-stående far Lars Pettersson, f 1805, d 1873.

Stället nedlagt år 1906.


21 Minglamaden. Soldattorp.

Här låg en gång ett torp. Vet du mer?

Hör gärna av dig till Vårkumla Hembygdsförening.


22 Mårdbergs. Stuga (under Stränggården).

Sista boende: Gustav Mårdberg, f 1854, d 1903. Hustru: Ada Matilda Andersdotter, f 1848, d 1914. De kom från Axtorp Lillegården och fick två söner och en dotter.

Stället nedlagt år 1914.


23 Jakobs stuga 

Sista boende: Jakob Andersson, f 1810, d 1896. Hustru: Cajsa Johansdotter, f 1813, d 1896. De fick en dotter och två söner.

Kontrakt från 11 maj 1874 när Johan Johansson sålde torpet till Jakob Andersson.

Stället nedlagt år 1896.


24 ”Augustas” eller ”Jakoba-Klasa” i folkmun

Näst sista boende: Klas Jacobsson, f 1850, d 1942. Hustru: Matilda Sofia Andersdotter, f 1846, d 1907. De fick fyra döttrar. De hade även hand om ett barnbarn.

Sista boende: näst äldsta dottern Augusta Jacobsson, f 1884, d 1961. Hon var sondotter till Jakob Andersson, som bodde i Jakobs stuga (kartnummer 23).

Augusta gick omkring och hjälpte folk i gårdarna. Hon städade också i Vårkumla skola och ansågs vara synsk.

Stugans tak rasade in 2018 och väggarna lutar betänkligt 2022.

Klas, Tage och Augusta Jacobsson framför Augustas. Okänt år.
Graven på Vårkumla kyrkogård ligger i kvarteret till vänster om kyrkogårdsporten. I graven ligger Klas Jacobsson med hustrun Matilda Sofia och dottern Augusta.

25 ”Anna-Gretas” i folkmun. Stuga (under Nolgården).

Sista boende: Olof Nilsson, f 1823, d 1861. Hustru: Anna Greta Andersdotter, f 1819, d 1905. De fick dottern Augusta Matilda Olofsdotter, f 1850, d 1911. Hon bodde kvar i torpet efter föräldrarnas död.

Stället nedlagt år 1911.


26 ”Sigurd Apel” i folkmun. Soldattorp (under Korsgården med Sundet). 

Skaraborgs regemente, soldat nr 916.

Tidiga boende: Soldat Carl Moberg (1735 – 1800), tidigare Andersson, gift med Annika Jonsdotter. Sonen Johannes f 1783. Carl Moberg antagen som soldat 1758. Avsked 1797.

Sonen Trygg Johannes, förut kallad Carlsson, soldat, antagen 1805, avsked 1830. Gift med Maria Fredriksdotter Kempe.

Siste soldat: Sanfrid Natanael Apel, korpral (1892 – 1924), f 1875, d 1938. Efter avslutad soldattjänst blev han lantbrevbärare. Hustru: Karolina Kristina Lundgren, f 1863, d 1936. Hon kallades Apela-Lina och var stickerska. Paret fick en son och en dotter.

Siste boende: sonen Sigurd Natanael Apel, f 1895, d 1954. Han kallades Sigge och var brevbärare. Soldattorpet nedlagt år 1954. 

Estrid Johansson och Anna Apel framför huset. Okänt år.
Graven på Vårkumla kyrkogård återfinns i kvarteret till vänster om kyrkogårdsporten.

27 Stålatorpet . Soldattorp (under Stommen med Axtorp Ledsgården i Kinneved). 

Skaraborgs regemente, soldat nr 928.

Siste soldat: Gustav Linus Stål (soldat 1889 – 1899), f 1864, d 1928. Hustru: Hilma Andersson, f 1866, d 1950. De fick tre döttrar. Hustrun och döttrarna flyttade efter mannens död 1899 till Falköping.

Soldattorpet nedlagt år 1903.


28 ”Lustes” i folkmun. Björkelund. Soldattorp (under Skattegården med Backgården och Mellomgården Karleby).

Skaraborgs regemente, soldat nr 915.

Siste soldat: Karl Albin Larsson Ekman (soldat 1899 – 1906), f 1881, d 1939. Hustru: Anna Eugenia Gustavsson, f 1874, d 1935. De fick två döttrar. Familjen flyttade till Börstig.

Näst siste boende: Johan Lust, f 1839, d 1936. Hustru: Charlotta Pettersdotter, f 1841, d 1874. Johan Lust omgift 1875 med Gustava Andersdotter Alin, f 1846, d 1928. De senare fick två söner och fyra döttrar. De bodde tidigare på torpet ”Fines”. Familjen Lust bytte boende med Josefina Eriksdotter, då ladugården på ”Fines” brann ner. Hon behövde hus för sina djur. Det fanns ladugård i Björkelund.

Sista boende: näst yngsta dottern Anna Kristina Lust, f 1887, d 1979. Anna och hennes syster Alfrida startade stickeri i husets enda rum. Det blev en ganska stor verksamhet. 

Man säger att Lust-Anna hörde röster och kallade dem ”lufttelefonen”. Hon ville inte ta emot pensionen utan skickade tillbaka den. Det gällde att klara sig själv.

”Lustes”. Okänt år.
Graven på Vårkumla kyrkogård återfinns i kvarteret till vänster om kyrkogårdsporten.

29 ”Löves” i folkmun. Stuga.

Sista boende: Johanna Sofia Johansdotter, gift Löf, f 1843 d 1893. Mannen Claes Gustav Löf, soldat i Björkelund (1863 – 1882) f 1842, därav ”Löves”. De fick fyra döttrar och fem söner. Fyra barn dog i späd ålder. Mannen for till USA 1882 och dog där. De fem kvarvarande barnen var då mellan fem och arton år. En son följde senare efter till USA.

Äldsta dottern kom till patron Wennersten och äldste sonen blev omhändertagen som nioåring av Anders Johansson, Lillegården.

Stället nedlagt år 1910.


30 ”Fines” i folkmun. Stuga.

Sista boende: Johanna Josefina Eriksson, f Larsdotter, f 1860, d 1930. Hon var under många år piga på gården Fröjeredsled. Tidigare bodde hon i Björkelund men bytte boende med Johan Lust och hans hustru Gustava, då ladugården på ”Fines” brann ner. De behövde hus för sina djur och ladugård fanns i Björkelund.

Det berättas att Josefina mötte en främmande man, när hon var på väg till affären. Hon lär ha sagt lite för mycket till honom. När hon sedan kom hem igen var hennes besparing på 80 kronor borta. Gustav Vårdén i Nolgården startade då en insamling i bygden, så att hon fick tillbaka sina pengar.

Stället nedlagt år 1932.  

”Fines”. Okänt år.

31 ”Augusta” i folkmun (”Agusta” med betoning på första bokstaven) Stuga.

Sista boende: Johan August Jonsson, f 1846, d 1931, kyrkväktare. Hustru: Maja Lena Karlsdotter, f 1843, d 1931. De fick två döttrar. Paret kom från Stränggården 1875.

Stället nedlagt år 1931. 

”Augustas”. Okänt år.

32 Krösåsen. Stuga.

Sista boende: Karl Gustavsson, f 1859, d 1943. Hustru: Emma Charlotta Gustavsdotter, f 1861, d 1923. De fick en dotter. Familjen flyttade 1894 till Axtorp Skattegården 1:3 och blev ägare till gården 1914. Här fick de åtta barn till. Äldsta dottern Ida Sofia gifte sig med Karl Eng, smeden på Hagaborg.

Stället nedlagt år 1907.


33 ”Lönars” i folkmun. Stuga (under Skattegården 2:2).

Sista boende: Sanfrid Gustafsson, f 1869, d 1949 och hans syster Alfrida (Frida) Sofia Gustafsson, f 1866, d 1939.

Stället nedlagt 1950. 

Sanfrid och Alfrida Gustafsson framför ”Lönars”. Okänt år.

34 ”Parads” eller ”Paráte-Karls” i folkmun Stuga (under Backgården).

Sista boende: Karl Svensson Parad, f 1836 d 1896. Hustru: Anna Stina Johansdotter Spets, f 1843, d 1922. De fick tre döttrar och tre söner.

Stället nedlagt år 1900.


35 ”Vålbergs-Anna” i folkmun. Stuga (under Stommen).

Sista boende: Anna Wårdberg, f 1835, d 1918. Hon fick en utomäktenskaplig son.

Stället nedlagt år 1919.


36 ”Apela-Idas” i folkmun. Stuga (under Stommen).

Sista boende: Ida Regina Apel, f 1872, d 1932. Hon fick två utomäktenskapliga söner.

Stället nedlagt år 1932.


37 ”Vålbergs” i folkmun. Stuga (under Stommen).

Stugan låg vid flyttblocket Stora Torshall, sedermera kallad Vålbergssten. Flyttblocket ligger alldeles intill, på gränsen mellan tre socknar: Vårkumla, Kinneved och Smula.

Siste boende: August Svensson Wårdberg, f 1841, d 1907. Huset flyttades efter Wårdbergs död till Långaberget i Kinneved.

Det berättas att August Wårdbergs stuga brann ner. Grisen som Wårdberg hade inne i stugan hade sprungit på kaminen som vält och orsakat branden. Under tiden som den nya stugan byggdes bodde Wårdberg i en hålighet under det stora flyttblocket. Källa: Ingemar Johansson, Hjälmshögen, Bredene, 2021.

August Wårdberg bodde tillsammans med sina föräldrar i stugan. Han utvandrade till Norge och gjorde sig där skyldig till en förbrytelse – ett rån. Rättvisan hann upp honom och Wårdberg hamnade på fästning. Där försågs han med fotboja med släplod. Han lyckades dock fly, satt flera dygn under en bro och lyckades till slut befria sig från fotbojan. Vid det laget hade han skadat sitt ben så allvarligt, att han fick dras med ett bensår resten av livet. Wårdberg återkom sedan till Vårkumla efter att ha tagit sig över gränsen till Sverige.

En granne trodde att Wårdberg gömt pengar från rånet i Norge i stugan. Denna tro stärktes efter Wårdbergs död, då stugan såldes till en fattig man, som med ens kom på grön kvist. Källa: Erik Johansson, Hjälmshögen, Bredene. Anteckningar 1950- eller 1960-tal.

Vålbergssten från Vårkumlasidan. Fr v 1 Erik Pettersson, Tranegården, Bredene 2 Gustav Pettersson, bror till Erik Pettersson, 3 Elsa Pettersson 4 okänd 5 Karl-Erik Johansson, son till EW Johansson, Kullagården, Bredene 6 Okänd. Foto: 1940-talets början.

38 Gústava-torpet i folkmun. Nybygget. Stuga (under Stommen).

Sista boende: Gustav Andersson, f 1848, d 1915. Hustru: Anna Kajsa Andersdotter, f 1847, d 1905. De fick en dotter och fyra söner. 

Stället nedlagt år 1892 efter brand. Då flyttade familjen till Björket, Kinneved.