Kontakt: Ring ordförande i Vårkumla Hembygdsförening Bo Börjesson på 0515-30021 eller Vice ordförande Kristian Jensen 0515-33510