SONY DSC

Vårkumla socken ligger i Falköpings kommun. Socknen ligger utmed en långsträckt ås på södra Falbygdens högland. Den gamla vägen, som har samma sträckning sedan 1600-talet, ringlar sig fram genom landskapet från Kinneved i väster till Vartofta i öster. I norr reser sig siluetten av Ållebergs flacka sydsluttning och i söder sänker sig landskapet mot skogen.

Vårkumla är en lugn och bra socken med god sammanhållning. 2007 röstades Vårkumla fram som årets Falbygdssocken av Falbygdsborna. Hembygdsföreningen är en aktiv förening i socknen som arbetar för att bevara fornminnen och intressanta byggnader. Man anordnar även trivselaktiviteter och traditionella fester, t ex julfest med dans kring granen, kyrkvandring längs kyrkstigen, midsommarfirande vid Gran-Annas stuga, samt olika slåttergillen.

Vårkumla kyrka

Vårkumla kyrka ligger vackert belägen på en höjd ett par hundra meter från den gamla byn och korsvägen mot Slutarp. Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet och här finns bland annat rikt dekorerade kryssvalv från 1400-talet, en madonnabild i trä från 1200-talet, ett antal liljestenar samt i vapenhuset en gammal gravhäll med följande runinskription: ”Här ligga far och son, de två, Hedin och Enar, de hette så”. Inskriptionen är unik, eftersom den är skriven på vers och har slutrim. Från maj till augusti ringer medlemmar ur föreningen för hand i kyrkklockorna måndag till fredag kl 19.00. Under sommaren är kyrkan öppen varje dag kl 9.00 till 19.00.

Kyrkstig och pilgrimsled

I socknen finns vackra vandringsleder, inte minst den gamla kyrkstigen som gjorde det möjligt för de boende i Slättäng att ta sig till kyrkan i Vårkumla. Detta är en stig som hembygdsföreningen har vårdat i många år. Idag är kyrkstigen en del av pilgrimsleden i Skaraborg som sträcker sig från Brattelid i Åsarp till Gudhem och Varnhem.