museum1Stigs Lantbruksmuseum

Gamla lantbruksmaskiner, verktyg och andra nödvändigheter från förr riskerar att försvinna och med dem kunskapen om hur de användes. Stig Karlsson i Grevagården samlade under sitt liv ihop tröskverk, mjölkmaskiner, körvagnar, slädar, symaskiner, borrmaskiner och väldigt mycket annat i sin ladugård. Ett besök på Lantbruksmuséet ger en ovärderlig inblick kring hjälpmedlen på gårdarna förr.

För bokning av visning ringer man Ann-Britt Bertilsson (0515-33046).

kyrka1Vårkumla kyrka

Kyrkan ligger uppe på en höjd ett par hundra meter väster om korsvägen och den gamla byn. På kyrkogården finns bl a fem liljestenar, en stavkorshäll, en runsten samt en fristående klockstapel där ringningen fortfarande sköts för hand. Koret och långhusets två östra travéer är från 1100-talet och utgör kyrkans äldsta delar. De rikt dekorerade kryssvalven tillkom troligen på senmedeltiden.

gg1Gånggrifterna

Gånggrifterna på Falbygden är troligen 5000-5300 år gamla och byggdes som kollektiva begravningsplatser. I Vårkumla ligger totalt sju stycken varav de ovanligt tätt placerade ”tvillinggånggrifterna” i Vårskäl är den mest iögonfallande. Den ena är kollapsad men samtidigt en av Västergötlands största medan den andra än idag avtecknar sin särpräglade profil i skyn i all sin spänst och reslighet.

granannaGran-Annas stuga

I Vårkumlaskogen ligger en liten oansenlig stuga med vass- och torvtak samt omålad panel. Den byggdes troligen på 1700-talet och beboddes under en tid av en soldat vid namn Gran. När Anders Andersson och hans hustru Lisa bodde i stugan fick de 1844 en dotter som de kallade Anna Kajsa. Hon växte upp i stugan, förblev ogift och fick med tiden smeknamnet Gran-Anna efter den gamle soldaten. Gran-Anna livnärde sig som en sorts textilkonstnär. Bland annat tillverkade hon strumpeband och bröstlappar, s k chemisetter.

paviefterSkyttepaviljongen

Skyttepaviljongen i Slättäng har under 2007 restaurerats. Vårkumla Skytteförening startade under namnet Vårkumla Skyttegille 1896 och paviljongen byggdes strax därpå. Den nyttjades för både för föreningsmöten och skytteövningar i många år.