Från början var hela Backgården ett halvt skattehemman. Vid lagaskifte var Backgården fortfarande endast en gård, kallat Backgården 4:1. Sedan delat i flera delar.
Bostadshus från okänt år. Huset var tidigare soldattorp i Billsholmen vilket flyttades hit 1906 och revs 2023. Husen är sedan länge avstyckat och ägs av ägarna i Backgården 4:3. Marken ingår i Backgården 4:5.

Foto från tidigt 1900-tal.
Backgården 4:4 till höger med 4:3 till vänster. Foto från 2000.