Från början var hela Backgården ett halvt skattehemman. Vid lagaskifte var Backgården fortfarande endast en gård, kallat Backgården 4:1. Sedan delat i flera delar.
Bostadshus från okänt år. Denna gården är avstyckad från Backgården 4:4 och ligger längst väster ut av alla gårdar i Vårkumla, precis vid gränsen till Kinneved.
Gården har en total areal på ca 4,5 ha.

Foto från 2000.