Stommen 5:1 var ett helt mantal krono- (kyrko-) hemman. Boställe för Vårkumla komminister fram till år 1693. Därefter bodde komministern i Gärdet i Vårskäls by. Ägdes av kyrkan där kyrkoherden i Kinneved var innehavare. Laga skifte 1841 med utflyttningsskyldighet. Nuvarande bostadshus från 1923.
I boken ”Sveriges bebyggelse” från 1955 står det bland annat följande om Stommen: 63 ha, varav 28 ha åker och 35 ha skog mm. Hus i trä från 1923 med 5 rum. Restaurerat och moderniserat 1952. Ekonomibyggnad i sten från 1916 för 3 hästar och 28 nötkreatur. I gården ingår numera även en del av Skattegårdens tidigare åkermark och Stommen har nu en areal på ca 84 ha. Friköpt från kyrkan i början av 2000-talet.

Stommen 1926. Foto Anders Karlsson.
Foto på gamla huset. Kort från före 1923.
Foto från 2000.
Klädsköljning vid Stommen. Josefina Larsdotter, Ida Apel, Estrid Johansson, Elin Johansson. Foto från 1920-talet.