Soldattorp ”Rappes” i folkmun
(under Grännarp tillsammans med Bredegården i Smula). Sedermera Grännarp 1:2 Hagaberg.

Skaraborgs regemente, soldat nr 917.
Kartnummer 2 på hemsidan.

Siste soldat Karl Karlén (1885 – 1904),
f 1872, d 1959. Hustru Hilda Josefina,
f Waneberg, f 1875, d 1965. De fick en dotter
och två söner.

Upphört som soldattorp 1904. Sålt till Karl och Ida Eng 1906. Idag är den officiella benämningen Grännarp 1:2 Hagaborg.

2 Soldattorp ”Rappes” i folkmun