Information

Första kartan från Vårkumla rote som finns bevarad är geometrisk avmätning från 1645.
Samma gårdsnamn som då anges är gäller även idag.
Sedan dess har de flesta gårdar delats i fler delar och laga skifte (1841) har spridit ut gårdarna något.
På ungefär ursprunglig plats ligger Stränggården, Nolgården (6:2), Lillegården och Backgården (4:5).

1 Stommen, 2 Stränggården, 3 Nolgården, 4 Korsgården, 5 Skattegården, 6 Lillegården, 7 Backgården


Kartan nedan visar Vårkumla rote vid storskiftet 1815.

A Stränggården, B Nolgården, C Korsgården, D Skattegården, E Backgården, F Stommen, G Lillegården

Stommen

Stränggården

Nolgården 6:2

Nolgården 6:3

Lillegården

Backgården 4:3

Backgården 4:4

Backgården 4:5

Backgården 4:6

Skattegården